• en
 • Bank Gospodarstwa Krajowego

  Aleje Jerozolimskie 7

  00-955 Warszawa

  BGK Linia

  801 598 888, 22 599 8888 (7:30-17:30)

  fax: 22 627 03 78

  | Struktura organizacyjna banku

  Na koniec 2016 roku bank realizował zadania poprzez centralę oraz sieć 16 oddziałów zlokalizowanych na terenie Polski. Bank nie posiada oddziałów ani podmiotów zależnych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Działania na rzecz eksportu oraz ekspansji zagranicznej realizowane są głównie przez centralę i dotyczą zarówno krajów Unii Europejskiej, jak i krajów spoza Unii.

  W roku 2016 w banku prowadzone były prace nad zmianą struktury BGK w związku z nowymi przepisami ustawy o BGK. Na koniec 2016 roku struktura banku została przypisana do powołanego w pełnym składzie nowego Zarządu BGK.

  Do najważniejszych zmian w 2016 roku w centrali banku można zaliczyć zmiany organizacyjne w obszarze sprzedaży i zarządzania produktami, w wyniku których utworzono Departament Wsparcia Sprzedaży i Produktów. Departament ten powstał z połączenia Biura Planowania i Monitorowania Sprzedaży oraz Departamentu Zarządzania Produktami (z wyłączeniem zadań związanych z Cash Management oraz bankowością elektroniczną, które zostały przejęte przez Departament Finansowania Handlu Zagranicznego). Ponadto w tym obszarze utworzono pion zarządzania produktami, w którego skład weszły: Departament Finansowania Handlu Zagranicznego, Centrum Poręczeń i Gwarancji i Departament Finansowania Strukturalnego.

  W 2016 roku utworzono w centrali banku Biuro Wdrożenia Centralnego Systemu Bankowego jako wydzieloną komórkę organizacyjną odpowiedzialną za wdrożenie i rozwój Centralnego Systemu Bankowego. W strukturze organizacyjnej banku został utworzony również Pion Informatyki, w którego skład weszły komórki wsparcia w zakresie zarządzania systemami teleinformatycznymi, Departament Informatyki, Departament Rozwoju Informatyki oraz Biuro Wdrożenia Centralnego Systemu Bankowego.

  W obszarze nadzoru Pierwszego Wiceprezesa Zarządu został utworzony Pion Inwestycji Kapitałowych, składający się z Biura Inwestycji Kapitałowych i Biura Nadzoru Właścicielskiego.

  W celu dostosowania banku do wymogów Rekomendacji W KNF z dnia 21 lipca 2015 r. dot. zarządzania ryzykiem modeli w strukturze banku w 2016 roku utworzono samodzielne stanowisko ds. niezależnej walidacji modeli.