• en
 • Bank Gospodarstwa Krajowego

  Aleje Jerozolimskie 7

  00-955 Warszawa

  BGK Linia

  801 598 888, 22 599 8888 (7:30-17:30)

  fax: 22 627 03 78

  BGK w społeczeństwie | BGK w społeczeństwie

  Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi wiele inicjatyw na rzecz rozwoju społecznego kraju.

  Do najważniejszych działań prospołecznych podejmowanych przez bank w 2016 roku można zaliczyć:

  • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem,
  • wyrównywanie szans,
  • budowę kapitału społecznego,
  • propagowanie wolontariatu.

  Dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami pracowników BGK

  BGK jako jedyny bank rozwoju w Polsce gromadzi unikalną wiedzę i doświadczenie związane z prowadzoną działalnością. W 2016 roku przedstawiciele banku zabrali głos podczas ponad 150 wydarzeń, których uczestnikami były kluczowe grupy odbiorców: prywatne przedsiębiorstwa, samorządy czy osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą.

  Eksperci BGK angażowali się również w uczestnictwo w obradach jury dwóch konkursów: „Top inwestycje komunalne” (PTWP) oraz „Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia” (Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE).

  Zaangażowanie społeczne BGK

  Programy zaangażowania społecznego są realizowane przez Fundację BGK. Strategiczne obszary działań fundacji w latach 2014-2016 to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, budowanie kapitału społecznego i edukacja obywatelska oraz popularyzacja idei wolontariatu.

  W 2016 roku bank przeznaczył na działania statutowe Fundacji BGK darowiznę w wysokości 2 mln zł.

  Wyrównywanie szans edukacyjnych

  Fundacja BGK w ramach konkursu grantowego „Na dobry początek!” wspiera projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku 2-8 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców.

  W ósmej edycji konkursu (2015/2016) zrealizowano 50 projektów edukacyjnych z udziałem 2 990 dzieci. W dziewiątej edycji konkursu (2016/2017) Fundacja BGK nagrodziła 60 projektów. Dofinansowanie w wysokości ponad 500 tys. zł otrzymały biblioteki, instytucje kultury oraz lokalne organizacje pozarządowe. 45 przedstawicieli grantobiorców wzięło udział w warsztatach poświęconych integracyjnym metodom pracy z grupą i działaniom animacyjnym inspirowanym pedagogiką zabawy.

  W 2016 roku Fundacja BGK ufundowała stypendia dla 30 studentów pierwszego roku studiów. Program Stypendiów Pomostowych skierowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą kontynuować naukę na uczelniach.

   

  Wydarzenia, w których przedstawiciele BGK brali udział, w podziale na grupy odbiorców (w %)

  wykres_04

  Zasięg wydarzeń i liczba uczestników (w %)

  wykres_05

  Budowa kapitału społecznego i edukacja obywatelska

  W programie edukacji obywatelskiej „Młody Obywatel”, realizowanym od 2010 roku przez Fundację BGK i Centrum Edukacji Obywatelskiej, młodzi ludzie uczą się pracy zespołowej i prowadzą działania na rzecz swoich społeczności lokalnych. W roku szkolnym 2015/2016 pod hasłem „Młody Obywatel na sportowo” grupy młodzieżowe organizowały charytatywne wydarzenia sportowe z udziałem społeczności lokalnej („Ruch z sensem”), dokumentowały dawne gry i zabawy oraz przeprowadzały lokalne rozgrywki („Kronika sportowa”) lub debaty z udziałem władz lokalnych i społeczności na temat sportowego rozwoju okolicy i jej mieszkańców („Sztafeta dyskusji”).

  W 9 edycji programu (w roku szkolnym 2016/2017) grupy projektowe miały do wyboru trzy ścieżki tematyczne:

  • „Reportaż po sąsiedzku” – jego celem jest poznanie sąsiadów i przedstawienie zebranych informacji w interesującej formie szerszej publiczności,
  • „Urząd od podszewki” – zapoznanie się z funkcjonowaniem dowolnej instytucji w danej miejscowości i przybliżenie zasad jej funkcjonowania innym mieszkańcom,
  • „Przyszłość na warsztacie” – przeprowadzenie dyskusji nad wizją swojej okolicy za 5, 10, 15 lat.

  W dotychczasowych edycjach programu „Młody Obywatel” uczestniczyło 1 250 szkół, 1 700 nauczycieli i około 14 tysięcy uczniów.

  Dzięki współpracy Fundacji BGK z Fundacją Rozwoju Wolontariatu zrealizowano trzecią edycję programu „Mała ojczyzna – wspólna sprawa”. Program ma na celu przygotowanie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z małych miejscowości do świadomego i aktywnego udziału w życiu społecznym.

  W 2016 roku 185 studentów – wolontariuszy przeprowadziło 58 warsztatów edukacyjnych i gier terenowych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 9 województw. Odbiorcami działań było 2 000 osób.

  Fundacja BGK wspólnie z Fundacją Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego w latach 2015 – 2016 prowadziła program „Szkoły z mocą zmieniania świata”, mający na celu upowszechnienie wartościowych, praktycznych rozwiązań wypracowanych w szkołach, które doceniają rolę umiejętności społecznych w procesie edukacji. W 2016 roku wybrano 6 takich szkół z Polski: Szkołę Podstawową w Konarach (woj. małopolskie), Zespół Szkół w Radowie Małym (woj. zachodniopomorskie), Montessori Mountain School w Przyłękowie (woj. śląskie), Gimnazjum nr 1 w Gdyni (woj. pomorskie), Szkołę Podstawową nr 4 w Ełku (woj. warmińsko-mazurskie) i Zespół Szkół No Bell w Konstancinie (woj. mazowieckie). W marcu 2016 roku zorganizowano ogólnopolską konferencję „EDUcamp z mocą zmieniania świata”.

  Fundacja BGK była partnerem strategicznym organizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, fundując nagrodę w kategorii „Pomysł na Rozwój”. Została ona przyznana Spółdzielni Socjalnej Dalba z Pucka i prowadzonemu przez nią Browarowi Spółdzielczemu.

  Wolontariat pracowniczy

  BGK umożliwia swoim pracownikom udział w programach wolontariatu, zachęcając ich do wykorzystywania kompetencji zawodowych, organizując akcje charytatywne i udzielając granty na projekty zgłaszane przez pracowników. W ósmej edycji programu „Wolontariat jest super!” dofinansowano 33 projekty społeczne, w których uczestniczyło łącznie 406 wolontariuszy, w tym 162 pracowników i 24 przedstawicieli interesariuszy Grupy BGK. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy pomoc trafiła do około 5 tysięcy odbiorców.

  Pracownicy BGK prowadzili lekcje o finansach dla młodzieży w szkołach uczestniczących w programie „Młody Obywatel”, przekazując swoją wiedzę na temat specyfiki działania banków oraz ucząc młodych ludzi świadomego podejmowania decyzji przy wyborze produktów bankowych.

  W 2016 roku opracowano także materiały edukacyjne i przeprowadzono zajęcia nt. finansów gminy. Łącznie przeprowadzono ponad 100 godzin lekcyjnych zajęć dla młodzieży.

  Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL to wspólny projekt polskiego sektora bankowego, którego organizatorem jest Warszawski Instytut Bankowości. W 2016 roku wolontariusze BGK przeprowadzili 50 godzin lekcyjnych zajęć dla młodzieży w ramach projektu BAKCYL.

  Wolontariusze z BGK uczestniczyli w pracach zespołu ekspertów ekonomicznych w konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, zorganizowali także 2 spotkania dla podopiecznych kliniki pediatrii w Wojskowym Instytucie Medycznym.