• en
 • Bank Gospodarstwa Krajowego

  Aleje Jerozolimskie 7

  00-955 Warszawa

  BGK Linia

  801 598 888, 22 599 8888 (7:30-17:30)

  fax: 22 627 03 78

  Strategia i rozwój | Projekty strategiczne

  W 2016 roku bank realizował 14 projektów. W ciągu roku zakończono prace nad 9 projektami, w tym projektami dotyczącymi ryzyka, sprzedaży i produktów, zarządzania procesami, obrotu instrumentami pochodnymi (rozporządzenie EMIR) oraz raportowania zarządczego.

  Realizowane w banku projekty wspierają realizację Wieloletniego Programu Rozwoju BGK, taktycznego planu działania na rok 2017 oraz zmiany wynikające z zewnętrznych wymogów prawnych.

  Większość projektów wspiera poprawę sprawności operacyjnej banku poprzez usprawnianie procesów oraz wdrożenie niezbędnych rozwiązań IT. Strategicznym projektem w tym obszarze jest Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego.

  Drugi wymiar realizowanych zmian dotyczy zmian regulacyjnych i standaryzacyjnych, w tym standardów rachunkowości. W 2016 roku zrealizowany został projekt mający na celu przygotowanie banku do wdrożenia sprawozdawczości zgodnej z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, aby umożliwić standaryzację rachunkowości/sprawozdawczości banku w wymiarze międzynarodowym. Dla banku oznacza to zwiększenie bezpieczeństwa płynnościowego dzięki większemu dostępowi do rynków zagranicznych, zapewnieniu porównywalności danych finansowych z pokrewnymi instytucjami finansowymi, a także poprawę wizerunku BGK jako stosującego te same zasady rachunkowości co inne banki. Rada Nadzorcza BGK podjęła decyzję o zmianie statutowych standardów sprawozdawczych z PSR na MSR od 1 stycznia 2017 r.