• en
 • Bank Gospodarstwa Krajowego

  Aleje Jerozolimskie 7

  00-955 Warszawa

  BGK Linia

  801 598 888, 22 599 8888 (7:30-17:30)

  fax: 22 627 03 78

  Strategia i rozwój | Strategia Banku

  W 2016 roku bank kontynuował realizację Wieloletniego Programu Rozwoju BGK na lata 2014 – 17.

  W styczniu 2017 roku Rada Nadzorcza banku przyjęła Taktyczny plan działania na rok 2017, zawierający podstawowe kierunki zmian oraz najważniejsze inicjatywy do realizacji.

  Misją banku pozostaje wspieranie rządu w realizacji rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań.

  W szczególny sposób bank wspiera finansowanie przedsiębiorstw, ekspansję zagraniczną, finansowanie dużych projektów.

  BGK realizuje również programy wyrównywania szans społecznych.

  W 2017 roku rozpoczęto prace nad zdefiniowaniem nowej strategii banku na lata 2018 – 2020 definiującej rolę BGK na kolejne lata.